Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

28.02.2014
Wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2013 r. przez Departament Rolnictwa GUS oraz Ośrodek Badań Koniunktury w Rolnictwie w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kwartalna informacja o rynku pracy w IV kwartale 2013 r.

28.02.2014
Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje wstępne dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2013 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2013 r. oraz z IV kwartałem 2011 i 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2013 r.

28.02.2014
W IV kwartale 2013 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. Wzrost PKB w całym 2013 r., w stosunku do danych opublikowanych w styczniu, pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 1,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec stycznia 2014 r.

28.02.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec stycznia 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2014 r.

28.02.2014
W styczniu 2014 r. w porównaniu do grudnia 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013

27.02.2014
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolniczych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje naświetlające sytuację dochodową w rolnictwie. Charakterstyka rolno-środowiskowa obszarów wiejskich.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.

26.02.2014
Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r. w stosunku do III kwartału 2013 r. wyniósł 99,6 (ceny obniżyły się o 0,4 %).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2014 r.

24.02.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych grudzień 2013 r.

24.02.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
1    764  765  766  767  768  769  770  771  772    776
Do góry

Newsletter