Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Atlas statystyczny województwa lubelskiego

02.07.2018
Opracowanie zawiera mapy i wykresy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w czasie zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem w układzie gmin, powiatów, województw, a także wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

02.07.2018
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,9% (wskaźnik cen 101,9).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

29.06.2018
Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem były wyższe o 5,2% od uzyskanych w 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

29.06.2018
W 2017 r. 117 (54,9%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 96 (45,1%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kultura Fizyczna w 2017 roku

29.06.2018
W 2017 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 67 związków sportowych oraz 544 okręgowych związków sportowych. W porównaniu z rokiem 2016 struktura ta uległa jedynie drobnym zmianom. Status polskiego związku sportowego utraciły Liga Obrony Kraju i Polski Związek Wędkarski, powstała zaś Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy. Zmniejszeniu uległa liczba okręgowych związków sportowych (z 581 w 2016 r. do 544 w 2017 r.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku

29.06.2018
W Polsce w 2017 roku wzrosła długość sieci kanalizacyjnej o ponad 2,8 tys. km (o 1,8%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 82.2 tys. sztuk (o 2,5 %).
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.

29.06.2018
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 6/2018 (685)

28.06.2018
W numerze m. in.: Joanna SULIK — Dylematy aplikacyjne wskaźnika rzeczywistego rozwoju dla Polski; Beata BIESZK-STOLORZ — Ocena wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia; Dorota MIŁEK — Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego...
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

28.06.2018
W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku

28.06.2018
W 2017 r. badaniem zostało objętych 257 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5 884 tys. kredytów i pożyczek, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,9% i wyniosła 45 943 mln zł.
Czytaj dalej
1    483  484  485  486  487  488  489  490  491    778
Do góry

Newsletter