Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–X 2014 r.

10.12.2014
W okresie styczeń - październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 568285,3 mln zł, a import 572953,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport i import zwiększył się o 4,7%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4668,4 mln zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 4082,7 mln zł).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2013 r.

09.12.2014
Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2013 r.
Czytaj dalej

Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.

09.12.2014
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wspólne ramy prawne opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich dotyczących ludności i zdarzeń ruchu naturalnego.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo mieszkaniowe. I-III kwartał 2014 r.

09.12.2014
Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej

Publikacja Zużycie paliw i nośników energii w 2013 r.

09.12.2014
Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Kultura w 2013 r.

08.12.2014
Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych oraz galerii sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych, koncesjach wydanych na działalność radiową i telewizyjną oraz o zabytkach. Wybrane informacje o fi nansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Obiekty – Pomniki Historii oraz polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r.

05.12.2014
Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej (w tabl. 1—9 bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) w okresie I—III kwartał 2014 r. Zamieszczono również dla porównania dane z trzech pierwszych kwartałów 2013 r.
Czytaj dalej

Publikacja Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2010-2013

05.12.2014
Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze żeglugi śródlądowej, przewozach ładunków i pasażerów śródlądowym transportem wodnym, relacjach ekonomicznych w przedsiębiorstwach, nakładach inwestycyjnych oraz o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, informacje o krajowych i międzynarodowych relacjach przewozowych w podziale na grupy przewożonych ładunków.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2013 r.

04.12.2014
Wyniki produkcji roslinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
1    275  276  277  278  279  280  281  282  283    332
Do góry

Newsletter