Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w październiku 2015 r.

25.11.2015
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw I-IX 2015 r.

24.11.2015
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015

23.11.2015
Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r. wyniosła 3961 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2014 r.

23.11.2015
Liczba przedsiębiorstw biotechnologicznych jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem zaangażowania danego kraju w stosowaniu biotechnologii, głównie z uwagi na łatwość jego uzyskania. Wadą tego wskaźnika jest ograniczona porównywalność, wynikająca z dużej różnorodności firm działających w dziedzinie biotechnologii – przede wszystkim w skali i rodzaju ich zaangażowania w działalność biotechnologiczną, a także według innych kryteriów (m.in. wielkości podmiotu, rodzaju działalności).
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2015 r.

23.11.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r.

20.11.2015
Ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r. w stosunku do II kwartału 2015 r. obniżyły się o 0,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

20.11.2015
W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym dane za 2014 r. uczestniczyły 1404 podmioty1. Aktywa ogółu badanych podmiotów wyniosły 1 242,7 mld zł. Instrumenty finansowe w aktywach wykazało 1319 przedsiębiorstw i wyniosły one 260,8 mld zł, natomiast instrumenty finansowe w pasywach wykazało 1090 przedsiębiorstw na kwotę 240,1 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-IX 2015 roku.

20.11.2015
Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ w okresie styczeń-wrzesień br. były nieco słabsze w porównaniu z uzyskanymi przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2015 r.

20.11.2015
W listopadzie dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia 2014 r.) oceniają koniunkturę optymistycznie, w ostatnich trzech miesiącach – nieznacznie pozytywnie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Listopad 2015 r.

20.11.2015
W listopadzie 2015 r. bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie zdecydowanie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dla obu wskaźników są to wartości najwyższe od 2008 r.
Czytaj dalej
1    215  216  217  218  219  220  221  222  223    332
Do góry

Newsletter