Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

01.12.2015
W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 125 centrów integracji społecznej (CIS), 88 zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) i 691 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Spośród nich 3/4 zostało utworzonych przez podmioty non-profit, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe.
Czytaj dalej

Publikacja Jakość życia w Polsce. Edycja 2015

01.12.2015
Zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia, jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej aktualne dane.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle badania EHIS 2014

01.12.2015
Jak mieszkańcy Polski oceniają swoje zdrowie, czy dbają o nie i wykonują badania profilaktyczne, jak często chodzą do lekarzy i stosują leki, jaki styl życia prowadzą? Odpowiedzi na te pytania poznamy dzięki wynikom badania EHIS, które GUS przeprowadził w końcu 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r.

01.12.2015
Publikacja Kapitał ludzki w Polsce prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2015 r.

01.12.2015
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu października 2015 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r.

30.11.2015
Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r. w stosunku do trzech kwartałów 2014 r. wyniósł 101,5 (wzrost cen o 1,5%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe - notatka informacyjna

30.11.2015
Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych i wykorzystania tych miejsc w lipcu i sierpniu 2015 r. W notatce dokonano też porównania z danymi pozyskanymi w tym zakresie w poprzednich latach.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014

30.11.2015
Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej

Publikacja Leśnictwo 2015

30.11.2015
Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA2010. Eksport i import produktów leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące leśnictwo w 2013 r. prezentowane na tle lat poprzednich.
Czytaj dalej

Publikacja Polski rynek ubezpieczeniowy 2014

30.11.2015
Informacje dotyczące działalności sektora ubezpieczeń w Polsce na tle uwarunkowań gospodarczo-społecznych, analiza wyników finansowych zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są podstawowe trendy zachodzące w sektorze ubezpieczeń na świecie i w krajach Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
1    213  214  215  216  217  218  219  220  221    332
Do góry

Newsletter