Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2016 roku

19.09.2016
W sierpniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,8% (wobec wzrostu o 4,4% przed miesiącem oraz o 2,0% w sierpniu ub. roku). W porównaniu z lipcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,4% (wobec spadku przed rokiem o 1,8%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2016 roku

19.09.2016
Według wstępnych danych w sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1% w porównaniu z sierpniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2016 roku

19.09.2016
W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,5%. W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 14,9% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2016 roku

19.09.2016
W okresie ośmiu miesięcy 2016 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2016 r.

16.09.2016
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2016 r. wyniosło 4210,09 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r.

16.09.2016
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r. wyniosło 4212,56 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2016 r.

16.09.2016
W I półroczu 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,0 mld zł, tj. o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku

16.09.2016
W sierpniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 5760,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7% r/r i wyniosło 4212,56 zł.
Czytaj dalej

Publikacja Kultura w 2015 roku

16.09.2016
Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2016 roku

15.09.2016
Według wstępnych danych* pogłowie świń w czerwcu 2016 r. liczyło 10 239,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12%.
Czytaj dalej
1    162  163  164  165  166  167  168  169  170    332
Do góry

Newsletter