Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2013 r.

28.04.2014
Morska i przybrzeżna flota transportowa Polski w 2013 r. liczyła 143 statki (wzrost o 3,6 % w porównaniu z rokiem 2012), o łącznej nośności 3044,5 tys. ton oraz o pojemności brutto GT 2093,1 (spadek o 1,8 % w porównaniu z rokiem 2012).
Czytaj dalej

Tablica Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2014 roku

28.04.2014
Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Marzec 2014 r.

28.04.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Powszechny Spis Rolny 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa

25.04.2014
Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest kolejnym tomem analiz wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010).
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w 2013 r.

25.04.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec marca 2014 r.

25.04.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec marca 2014 r.
Czytaj dalej

Tablica Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania - NSP 2011

24.04.2014
Załączone tablice zawierają dane dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka kontaktów domowych i języka ojczystego oraz przynależności wyznaniowej ludności Polski, opracowane na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w Unii Europejskiej 2004-2014

24.04.2014
Wydanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, zawierające szeroki zestaw informacji o Polsce na tle innych krajów należących do ugrupowania. Publikacja zawiera opis analityczny wzbogacony szerokim zestawem wykresów, map oraz przekrojowym zbiorem informacji (dla lat 2004, 2009 oraz ostatniego dostępnego) zaprezentowanego w formie rankingu.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 3/2014

24.04.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
1    95  96  97  98  99  100  101  102  103    115
Do góry

Newsletter