Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Marzec 2014 r.

28.04.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Powszechny Spis Rolny 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa

25.04.2014
Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest kolejnym tomem analiz wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010).
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w 2013 r.

25.04.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec marca 2014 r.

25.04.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec marca 2014 r.
Czytaj dalej

Tablica Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania - NSP 2011

24.04.2014
Załączone tablice zawierają dane dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka kontaktów domowych i języka ojczystego oraz przynależności wyznaniowej ludności Polski, opracowane na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w Unii Europejskiej 2004-2014

24.04.2014
Wydanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, zawierające szeroki zestaw informacji o Polsce na tle innych krajów należących do ugrupowania. Publikacja zawiera opis analityczny wzbogacony szerokim zestawem wykresów, map oraz przekrojowym zbiorem informacji (dla lat 2004, 2009 oraz ostatniego dostępnego) zaprezentowanego w formie rankingu.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 3/2014

24.04.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych III 2014 r.

24.04.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w marcu 2014 r.

24.04.2014
W marcu 2014 r. w porównaniu do lutego 2014 r. i marca 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w lutym br. i marcu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów racy. Według stanu na koniec marca 2014 r. – w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w lutym 2014 r. i marcu 2013 roku.
Czytaj dalej
1    95  96  97  98  99  100  101  102  103    114
Do góry

Newsletter