Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku

17.07.2023
Wzrost liczby osób ćwiczących w klubach sportowych w stosunku do 2020 r. wynosił 10%. W 2022 r. w Polsce działało 14 476 klubów sportowych i 70 polskich związków sportowych. W porównaniu z 2020 r. liczba klubów sportowych wzrosła o 1,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku

14.07.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (przy wzroście cen usług – o 11,7% i towarów – o 11,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2023 roku

14.07.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-maju 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 687,0 mld PLN w eksporcie oraz 662,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 24,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 37,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,1%, a import spadł o 1,6%.
Czytaj dalej

13 lipca 2023 r. świętujemy 105 lat GUS!

13.07.2023
Główny Urząd Statystyczny został utworzony na mocy Reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 13 lipca 1918 r. W niecały rok po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy uchwalił 21 października 1919 r. ustawę o organizacji statystyki administracyjnej. Przez 105 lat, od daty utworzenia, Główny Urząd Statystyczny – jako jedyna polska instytucja publiczna - nie zmienił swojej nazwy.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2023

12.07.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku

12.07.2023
Wartość produkcji sprzedanej wyrobów własnych producentów w 2022 r. wzrosła w stosunku do roku 2021 o 30,4% i wyniosła 1 872 227,2 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2022 roku

12.07.2023
Wzrost liczby udzielonych kredytów i pożyczek wynosił w 2022 roku 14,7%.
Czytaj dalej
1    75  76  77  78  79  80  81  82  83    167
Do góry

Newsletter