Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku

20.07.2023
W pierwszym półroczu 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku

20.07.2023
W czerwcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 0,2% i wyniosło 6512,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie nieznacznie zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. było wyższe o 11,9% i wyniosło 7335,20 zł (brutto). Względem maja 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,1%.
Czytaj dalej

Publikacja Polish SDG statistics in a nutshell

19.07.2023
W lipcu 2023 r., na półmetku realizacji Agendy 2030, Polska po raz drugi prezentuje swoje postępy we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) podczas dobrowolnych przeglądów krajowych (Voluntary National Reviews – VNRs) na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju.
Czytaj dalej

Publikacja Inflation in the Visegrad Group

19.07.2023
W związku ze słowacką prezydencją w Grupie Wyszehradzkiej trwającą od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej we współpracy z urzędami statystycznymi Czech, Polski i Węgier przygotował publikację Inflation in the Visegrad Group zawierającą informacje o kształtowaniu się inflacji krajowej i zharmonizowanej, cen konsumpcyjnych żywności, energii, paliw i transportu w poszczególnych krajach V4.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - lipiec 2023 roku

19.07.2023
W lipcu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 24,9 i był o 3,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Oświadczenie GUS w sprawie raportu „Czy wiemy, ilu nas jest? O potrzebie reformy sposobu pomiaru liczebności i struktury populacji” opublikowanego 22.06.2023 przez Fundację im. S. Batorego i Unię Metropolii Polskich

18.07.2023
Poruszony w raporcie Fundacji im. S. Batorego i Unii Metropolii Polskich oraz w innych wypowiedziach ekspertów i badaczy reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze problem dotyczy przyjęcia jako oficjalną jednej z dwóch definicji ludności, tj. definicji krajowej versus definicji ludności rezydującej. Podstawową różnicą między tymi dwiema kategoriami jest uwzględnienie czasu pobytu lub nieobecności na terenie RP, trwającego co najmniej 12 miesięcy.
Czytaj dalej

Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji na pobyt stały w latach 1966-2023

18.07.2023
Zestawienie prezentuje dane historyczne o głównych kierunkach emigracji z Polski oraz imigracji do Polski na pobyt stały w latach 1966-2023. Dane te obrazują tzw. strumienie migracyjne w poszczególnych latach, odnosząc się jedynie do udokumentowanych faktów emigracji (wymeldowanie się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę) oraz imigracji (zameldowania się na pobyt stały w Polsce w związku z przybyciem z zagranicy).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku

17.07.2023
Wzrost liczby osób ćwiczących w klubach sportowych w stosunku do 2020 r. wynosił 10%. W 2022 r. w Polsce działało 14 476 klubów sportowych i 70 polskich związków sportowych. W porównaniu z 2020 r. liczba klubów sportowych wzrosła o 1,6%.
Czytaj dalej
1    73  74  75  76  77  78  79  80  81    167
Do góry

Newsletter