Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Więcej ważnych danych w Dziedzinowych Bazach Wiedzy!

11.06.2024
Dziedzinowe Bazy Wiedzy zostały wzbogacone o nowe zmienne z kategorii „Dane statystyczne”, wymagane unijnym rozporządzeniem dotyczącym danych o wysokiej wartości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 1 kwartale 2024 roku

10.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. odnotowano spadek r/r liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w 1 kwartale 2024 roku

10.06.2024
W I kwartale 2024 r. zgłoszono 15433 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 7,9% więcej niż w I kwartale 2023 r. Wzrosła również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,00 do 1,12.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w 1 kwartale 2024 roku

10.06.2024
W Polsce na koniec pierwszego kwartału 2024 r. było o 15,3% więcej wolnych miejsc pracy niż na koniec czwartego kwartału 2023 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zwiększył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. o 0,11 p. proc. (0,89%).
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny - Popyt na pracę

07.06.2024
Publikacja uszczegóławia opis metodologii badań statystycznych rynku pracy zawarty w zeszycie metodologicznym Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń. Zeszyt zawiera podstawowe informacje o badaniu, w tym opis celu oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, charakterystykę metodyki zbierania danych, opis pozyskiwanych zmiennych, organizację badania i sposób prezentacji wyników.
Czytaj dalej

Tablica Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2024 roku

06.06.2024
Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców

06.06.2024
Strategiczne mapy hałasu zostały opracowane za 2021 r. w ramach monitoringu środowiska i obrazują stan akustyczny w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Zrealizowane na ich podstawie badanie „Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” pozwoliło m.in. oszacować liczbę ludności narażonej na hałas drogowy, szynowy, przemysłowy i lotniczy, którego dopuszczalne poziomy zostały przekroczone.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku

06.06.2024
Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 26 117,0 mln zł. Przychody ogółem były wyższe o 17,3%. Wzrosły również koszty ogółem – o 17,2% w stosunku do osiągniętych w 2022 r.
Czytaj dalej

Publikacja Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2023

05.06.2024
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2024 roku

05.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,4%. W porównaniu do 1 kwartału 2023 r. wzrosły o 5,5%.
Czytaj dalej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    91
Do góry

Newsletter