Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023

30.10.2023
Rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023 prezentują sekwencję rachunków (rozchody, przychody i pozycje bilansujące) dla następujących sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, zagranica oraz gospodarkę ogółem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2022 roku

30.10.2023
W roku 2022 działało w Polsce 2 349,8 tys. przedsiębiorstw niefinansowych, w tym 2 283,4 tys. mikroprzedsiębiorstw. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, najliczniejszą grupę w całej populacji podmiotów niefinansowych stanowiły przedsiębiorstwa handlowe (20,0% ogółu); a ze względu na lokalizację siedziby – podmioty z województwa mazowieckiego (17,7% ogółu).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2020-2022

30.10.2023
W latach 2020–2022 aktywność innowacyjną wykazało 36,1% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 34,2% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2022 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 26011,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 29689,1 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacja Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2022 roku

26.10.2023
Analiza wartości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej

Tablica Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r. - Tablice

26.10.2023
Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r.

26.10.2023
Na ostatni dzień maja 2023 r. w gospodarce narodowej było 15129,6 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (dane ostateczne)

26.10.2023
Według danych ostatecznych w 2022 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,0 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 1,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2022 rok

26.10.2023
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4 387,2 mld zł (o 13,1% więcej niż na koniec roku 2021), w tym 52,4% stanowiły aktywa trwałe, a 47,5% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2021 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 290,2 mld zł (wzrost o 16,0% w porównaniu do 2021 r.).
Czytaj dalej
1    62  63  64  65  66  67  68  69  70    780
Do góry

Newsletter