Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2013 roku

25.03.2014
W 2013 roku w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 23,4 mln turystów (22,6 mln w 2012 r.), z których największa grupa – 14,6 mln korzystała z hoteli (13,5 mln w 2012 r.).
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 2/2014

25.03.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Popyt na pracę w IV kwartale 2013 roku

25.03.2014
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu IV kwartału 2013 roku wyniosła 10593,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (68,6%). Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 58,7%, w jednostkach średnich – 25,3% oraz małych – 16,0%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec lutego 2014 r.

25.03.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec lutego 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r.

25.03.2014
W lutym 2014 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. i lutego 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2014 r.

25.03.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2014 r.

25.03.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku

21.03.2014
W 2013 badane przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2014 r.

21.03.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącej produkcji są korzystne, natomiast portfela zamówień – mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lutym. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, ale jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.
Czytaj dalej
1    609  610  611  612  613  614  615  616  617    624
Do góry

Newsletter