Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2022 roku

27.06.2024
Na koniec 2022 r. większość (78,7%) badanych przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób wykonywała funkcje biznesowe całkowicie wewnątrz swojego przedsiębiorstwa i nie zlecała ich na zewnątrz.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dobowy budżet czasu ludności w 2023r.

27.06.2024
W 2023 r. przeprowadzono kolejne Badanie budżetu czasu ludności. Dostarczyło ono informacji o wykorzystaniu czasu, którym dysponują w ciągu doby mieszkańcy Polski na różne sfery życia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w styczniu 2024 r.

27.06.2024
Na ostatni dzień stycznia 2024 r. w gospodarce narodowej było 15064,8 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,7 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2018-2022

27.06.2024
Długookresowa analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, w których wyodrębniono podmioty o różnym tempie rozwoju, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku. Przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące te zbiorowości podmiotów, w tym ich przychody, koszty, nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe, liczbę pracujących i wynagrodzenia oraz wybrane wskaźniki. Ponadto, dla całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych, a także nowych i zlikwidowanych, przedstawiono podstawowe zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

27.06.2024
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniosła 3,2 mld zł i była wyższa o 18,7% w stosunku do wartości z końca roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska w 2023 roku

27.06.2024
W 2023 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (o ok. 12%) oraz ilości wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego (o ok. 13%). Nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o ok. 21% oraz gazowych o ponad 15%. Zmniejszyła się o ok. 4% ogólna ilość wytworzonych odpadów – spadek ilości odpadów przemysłowych o ok. 5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna - wodociągowa i kanalizacyjna w 2023 roku

27.06.2024
W Polsce w 2023 r. długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 3,9 tys. km (o 2,2%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 114,8 tys. sztuk (o 2,9%).
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2019-2023

27.06.2024
Podstawowe informacje na temat rachunków narodowych według kwartałów. Obejmują kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2019-2023 opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

27.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,1 mln turystów, którym udzielono 17,4 mln noclegów. W porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. liczba turystów przebywających w obiektach noclegowych zwiększyła się o 0,7%, natomiast liczba udzielonych im noclegów o 0,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

27.06.2024
Długookresowa analiza trendów efektywności energetycznej za pomocą globalnych i sektorowych wskaźników efektywności energetycznej (70). Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny efektywności energetycznej zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    779
Do góry

Newsletter