Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2018

29
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.

29
czer

Turystyka w 2017 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku

29
czer

Działalność organizacji kultury fizycznej i polskich związków sportowych w 2017 roku

29
czer

BAEL – zeszyt metodyczny

29
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

29
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim I kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
czer

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych –raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

29
czer

Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.–raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

29
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Ministerstwo Energii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w K

29
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
czer

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

29
czer

Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2017 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament R

29
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

29
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

29
czer

Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

29
czer

Bilans złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

29
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

29
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter