Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec 2018 roku

6
lip

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2017 roku

6
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 roku

9
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

12
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018 roku

12
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku

13
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku

13
lip

Apteki i punkty apteczne w 2017 roku

13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r.

13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r.

13
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r.

16
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018

16
lip

Świadczenia wychowawcze w 2017 roku

16
lip

Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2017 roku

17
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku

17
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2018 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2018 roku

18
lip

Koniunktura konsumencka. Lipiec 2018 roku

18
lip

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku

18
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku

18
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r.

18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 roku

20
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2018 r.

20
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2018 roku

20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2018 roku

23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2018 r.

24
lip

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r.

24
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2018 roku

24
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2018

24
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - lipiec 2018

25
lip

Obrót nieruchomościami w 2017 roku

27
lip

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2018 roku

27
lip

Trwanie życia w 2017 r.

27
lip

Biblioteki publiczne w 2017 roku

30
lip

Rolnictwo w 2017 roku

30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

30
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku

30
lip

Efekty działalności budowlanej w 2017 roku

31
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lipiec 2018 roku

31
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2017 roku

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 roku

31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2017 roku

31
lip

Badanie budżetów gospodarstw domowych 2017

31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2018

Publikacje urzędów statystycznych

2
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

5
lip

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

6
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

6
lip

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

12
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

13
lip

Turystyka w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

13
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

16
lip

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

20
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

23
lip

24 lipca. Święto Policji

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
lip

Turystyka w województwie śląskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lip

Rynek pracy w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
lip

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Turystyka w województwie pomorskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Rolnictwo w województwie dolnośląskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

2
lip

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

2
lip

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

10
lip

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

16
lip

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

16
lip

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2017 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

20
lip

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - czerwiec 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

20
lip

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
lip

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

26
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
lip

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
lip

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
lip

Informacja o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

31
lip

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter