Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
czer

Warunki pracy w 2017 roku

8
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2018

8
czer

Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2018 roku

8
czer

Budownictwo niemieszkaniowe w pierwszym kwartale 2018 roku

11
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku

11
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2018 roku

11
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2017 roku

14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku

14
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku

15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

15
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane wstępne)

18
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku

18
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2018 roku

18
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2017 roku

18
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku

18
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 roku

19
czer

Energia 2018 (folder)

19
czer

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2018 roku

19
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2018 roku

20
czer

Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2018 roku

20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2018 roku

20
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2018 roku

21
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2018 r.

22
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku

22
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2018 roku

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2018 r.

22
czer

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2018 roku

22
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2018 roku

22
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 roku

22
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 roku

25
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.

25
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku

25
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

25
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018

25
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku

25
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2018 roku

27
czer

Popyt na pracę w 2017 roku

27
czer

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2018 roku

28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku

28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

29
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2018

29
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.

29
czer

Turystyka w 2017 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku

29
czer

Działalność organizacji kultury fizycznej i polskich związków sportowych w 2017 roku

29
czer

BAEL – zeszyt metodyczny

29
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku

29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

29
czer

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

4
czer

Światowy Dzień Ochrony Środowiska - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

7
czer

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

11
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

18
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

22
czer

Turystyka w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
czer

Województwo śląskie statystycznie - historia i teraźniejszość

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Rynek pracy w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - maj 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Popyt na pracę w województwie po-morskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim I kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

11
czer

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

12
czer

Biuletyn ciepłownictwa - I kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

15
czer

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

15
czer

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
czer

Biuletyn Monitoringu Przyrody

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

20
czer

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - maj 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

27
czer

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
czer

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych –raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

29
czer

Wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.–raport 2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

29
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

29
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego

Ministerstwo Energii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w K

29
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
czer

Biuletyn Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Ministerstwo Finansów

29
czer

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
czer

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

29
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

29
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

29
czer

Bilans zasobów wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

29
czer

Bilans złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

29
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

29
czer

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter