Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

5
marz

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

6
marz

Jak korzystamy z Internetu? - 2017

8
marz

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2017 roku

9
marz

Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2017 roku

9
marz

Budownictwo niemieszkaniowe w czwartym kwartale 2017 roku

12
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2018 roku

15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku

15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r.

15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku

16
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku

16
marz

Badanie koniunktury gospodarczej - zeszyt metodologiczny

16
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku

16
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 roku

19
marz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2018 roku

19
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2018 roku

19
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 roku

20
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2018 roku

20
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2018 r.

21
marz

Koniunktura konsumencka. Marzec 2018 roku

21
marz

Wypadki przy pracy w 2017 roku

21
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

22
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2018 roku

23
marz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r.

23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2018 roku

23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2018

23
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - marzec 2018

23
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2018 r.

23
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2017 roku

26
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2017 roku

27
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

27
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 roku

29
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 roku

30
marz

Miasta w liczbach 2016

30
marz

Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

30
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

30
marz

Nauka i technika w 2016 roku

30
marz

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2017 roku

30
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2014 roku

30
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku

30
marz

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

5
marz

Portret statystyczny obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w latach 2005-2016

Urząd Statystyczny w Opolu

6
marz

Dzień Kobiet i Mężczyzn w lubuskiem

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

7
marz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w styczniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
marz

8 marca. Dzień Kobiet

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
marz

Dzień Statystyki Polskiej (9 marca)

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

8
marz

Kobiety w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

23
marz

Turystyka w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
marz

Województwo małopolskie w 100-letniej historii GUS

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
marz

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
marz

Historia Krakowa w liczbach

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Rynek pracy w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Bezrobocie rejestrowane w końcu lutego 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -IV kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Mazowiecki i Warszawski stół wielkanocny. Ceny detaliczne wybranych towarów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
marz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Województwo mazowieckie w nowym podziale statystycznym

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

12
marz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - marzec 2018 r.

Ministerstwo Energii. Agencja Rynku Energii SA.

27
marz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
marz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
marz

Rynek pracy w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
marz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
marz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

30
marz

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

30
marz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter