Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2017 roku

4
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2018 roku

5
kwi

Wyniki finansowe banków w 2017 roku

6
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2017 roku

9
kwi

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

10
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2017

10
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku

13
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku

13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku

13
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2018 roku

13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r.

13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r.

13
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2013 r.

16
kwi

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2017 roku

16
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

16
kwi

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

18
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku

18
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2018 roku

18
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku

18
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 roku

18
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2018 roku

18
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2018 roku

19
kwi

Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2018 roku

19
kwi

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2018 roku

19
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2018 roku

20
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku

20
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2018 roku

20
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2018 r.

20
kwi

Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

23
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku

23
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2018 r.

23
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2016-2017

23
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2016-2017

24
kwi

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - kwiecień 2018

25
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale 2018 r.

25
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2018 roku

25
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2018

27
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 roku

27
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2017 roku

27
kwi

Warunki pracy

27
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku

27
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2017 roku

27
kwi

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

30
kwi

Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

30
kwi

Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 roku

30
kwi

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r.

30
kwi

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2016 roku

30
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2018 (683)

30
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

30
kwi

Pracujący na własny rachunek w 2017 roku

30
kwi

Miasta w liczbach 2016

Publikacje urzędów statystycznych

5
kwi

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

5
kwi

11 kwietnia. Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Urząd Statystyczny w Warszawie

5
kwi

Ogólnopolski dzień walki z bezrobociem

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

6
kwi

7 kwietnia. Światowy Dzień Zdrowia

Urząd Statystyczny w Warszawie

6
kwi

Infografika - Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

11
kwi

Infografika - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem - 11 kwietnia

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
kwi

Infografika - Koszyk Zakupów Wielkanocnych - 16-17 kwietnia

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

20
kwi

22 kwietnia. Światowy Dzień Ziemi

Urząd Statystyczny w Warszawie

24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
kwi

28 kwietnia. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubelskim 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
kwi

Kultura fizyczna w województwie łódzkim w latach 2010 - 2016

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
kwi

Edukacja i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2014/15 - 2016/17

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Rynek pracy w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w I kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2017 r

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
kwi

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

20
kwi

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
kwi

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

23
kwi

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - marzec 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

27
kwi

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
kwi

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii Agencja Rynku Energii S.A.

30
kwi

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
kwi

Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2017 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament R

30
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

30
kwi

Tablice wynikowe zawierające dane z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz w zakresie nadzoru służbowego ww. postępowaniach

Prokuratura Krajowa

Do góry

Newsletter