Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku

9
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku

9
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

9
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2017 roku

12
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2017 roku

15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 roku

15
lut

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2017 roku

15
lut

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2017 roku

15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 roku

16
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 roku

16
lut

Turystyka w Unii Europejskiej

16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 roku

16
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 roku

16
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r.

19
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2018 roku

20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2018 roku

20
lut

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku

20
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 r.

20
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 roku

20
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 roku

21
lut

Koniunktura konsumencka. Luty 2018 roku

21
lut

Pracujący na własny rachunek

22
lut

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2018 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2018 r.

23
lut

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r.

23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku

23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2018

23
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2017 roku

23
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r.

26
lut

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017r.

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 roku

28
lut

Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2017 roku

28
lut

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym 2016

Publikacje urzędów statystycznych

9
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

14
lut

Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

20
lut

22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lut

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Rynek pracy w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w końcu stycznia 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Plan Wydawniczy 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2017 r. Stan w grudniu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

27
lut

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lut

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Do góry

Newsletter