Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017

26.10.2017
Handel zagraniczny w 2016 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - wrzesień 2017 r.

25.10.2017
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2017 r.

25.10.2017
Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2017 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok

24.10.2017
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1 na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2 792,3 mld zł (o 6,8% więcej niż na koniec roku 2015), w tym 61,0% stanowiły aktywa trwałe, a 38,9% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,7% od osiągniętych w 2015 r., a koszty uzyskania tych przychodów o 2,5%. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 127,0 mld zł (wzrost o 34,1% w porównaniu z 2015 r.).
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2017 r.

24.10.2017
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2017 r.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017

24.10.2017
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2017 roku

24.10.2017
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r.

24.10.2017
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.

23.10.2017
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
Do góry

Newsletter