Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2017 roku

19.04.2017
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,54 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku

19.04.2017
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r. wyniosło 4577,86 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 roku

19.04.2017
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 r. wyniosło 4577,30 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku

19.04.2017
W marcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5981,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,2% r/r i wyniosło 4577,86 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2017 roku

19.04.2017
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4390,29 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w marcu 2017 roku

19.04.2017
Na rynku rolnym w marcu 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie niższe były na obu rynkach ceny żywca wołowego, a w skupie ceny mleka. Natomiast w porównaniu z notowaniami w marcu 2016 r. w skupie zmalały ceny drobiu, a na targowiskach ziemniaków.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016

14.04.2017
Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016 wyniosła 119,1.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016

14.04.2017
Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2013–2016
Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej

14.04.2017
W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w GUS odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS). Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (..).
Czytaj dalej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    12
Do góry

Newsletter