Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

28.09.2018
Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków oraz spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę, na jednostkę ekwiwalentną, na osobę w gospodarstwie domowym, w którym dany dochód/wydatek/spożycie zanotowano, wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania, warunki mieszkaniowe, subiektywna ocena sytuacji materialnej.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku

28.09.2018
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

28.09.2018
Opracowanie niniejsze zawiera informację o osobach starszych przygotowaną w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej bądź w oparciu o dane zbiorcze opracowywane w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Tekst analityczny został uzupełniony aneksem tabelarycznym.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.

28.09.2018
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok

28.09.2018
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku

28.09.2018
Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku

28.09.2018
W Polsce w 2017 r. zużycie gazu przypadające na 1 mieszkańca miast wzrosło o 50,6 kWh (o 3,3%) i wyniosło 1 564,5 kWh.
Czytaj dalej

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2016 r.

28.09.2018
W 2016 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1858468 mln zł. W porównaniu do 2015 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

28.09.2018
Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych...
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku

28.09.2018
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł. Korzystniejsze wyniki finansowe, w porównaniu z I półroczem 2017 r., uzyskały zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), a wyniki techniczne zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    14
Do góry

Newsletter