Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej

28.12.2018
Informacja o obrotach handlu zagranicznego prezentuje tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunek produktywności KLEMS – Polska 2005-2016

28.12.2018
Publikacja prezentuje wyniki rachunku produktywności KLEMS dla Polski, czyli wyniki dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto na kontrybucje czynników produkcji za okres 2005-2016. Czynniki produkcji są rozdzielone na kontrybucje pod-czynników: praca na wkład godzin przepracowanych i wkład jakości pracy; kapitał na wkład kapitału ICT i kapitału non-ICT. Jakość pracy jest ujęta jako kompozycja pracy oraz jako poziom wynagrodzeń; kapitał z uwzględnieniem kapitału rezydencjonalnego oraz bez uwzględnienia tego kapitału. W szczególności dekompozycję wartości dodanej brutto uzupełniono pogłębioną dekompozycją czynnika praca. Wszystkie dekompozycje wykonano na poziomie wybranych 34 działów, grup działów, sekcji i grup sekcji PKD oraz na poziomie agregatu gospodarki rynkowej i agregatu całej gospodarki. W publikacji zaprezentowano również podstawy metodologiczne rachunku KLEMS.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017

28.12.2018
Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej

Publikacja Monitoring banków 2017

28.12.2018
Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)

28.12.2018
Informacja sygnalna dotycząca wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2017 r. w zakresie: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło, emerytów i rencistów na rynku pracy.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównane sezonowo w latach 2011-2018

27.12.2018
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2018 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2018.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku

27.12.2018
W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów). W III kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kwartałem 2017 r. o 4,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

27.12.2018
W 2017 r. 81,1 tys. spośród 92,7 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 1,1 p. proc. mniej niż w 2015 r. Organizacje te najczęściej współpracowały z instytucjami publicznymi (80,4%). Wśród współpracujących organizacji 87,0% deklarowało brak barier w prowadzonej współpracy, o 1,0 p. proc. mniej niż w 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rachunki ekonomiczne środowiska

27.12.2018
Rachunki ekonomiczne środowiska są rachunkami satelitarnymi w stosunku do rachunków narodowych co sprawia, że dostarczają w pełni spójnych danych z rachunkami narodowymi.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    15
Do góry

Newsletter