Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wrota Statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Logo Unii Europejskiej

Wrota Statystyki


Projekt WROTA STATYSTYKI ma na celu podniesienie jakości, użyteczności i poprawę dostępności informacji statystycznych dla jak największego grona odbiorców. Aby osiągnąć te cele statystyka publiczna korzysta w pełni z nowoczesnej technologii i dostosowuje metodologie oraz organizację badań do obecnych możliwości technologicznych.


Korzyści, które otwierają przed użytkownikami WROTA STATYSTYKI:

  • Dostęp do szerszego zakresu danych statystycznych dotyczących demografii, gospodarki, edukacji i wielu innych zagadnień społeczno-ekonomicznych
  • Prosty i intuicyjny mechanizm wyszukiwania
  • Możliwość szerokiej analizy, tworzenia wykresów, map oraz porównywania wybranych danych

Efekty projektu WROTA STATYSTYKI skierowane są do każdego!


Łatwy dostęp do danych statystycznychPoprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w ramach projektu WROTA STATYSTYKI poprawie uległa możliwość korzystania z danych statystycznych przez różne grupy użytkowników, instytucje krajowe i europejskie. Użytkownicy otrzymują szeroki dostęp do wyników badań statystycznych oraz metadanych i statystycznych metod badawczych. Realizacja projektu umożliwi także szybsze reagowanie na potrzeby odbiorców danych, przez zbudowanie systemów obsługi zgłaszania zapotrzebowania i zamawiania produktów/danych statystycznych oraz badania i oceny satysfakcji klientów.

WROTA STATYSTYKI to przede wszystkim jednolita i spójna platforma udostępniania danych, nowoczesne wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych statystycznych w innowacyjnych aplikacjach i usługach. To nowe kanały dostępu i komunikacji z użytkownikami!

Odbiorcami produktów wytworzonych w ramach projektu są:

  • osoby indywidualne - mieszkańcy Polski oraz innych krajów, zainteresowani dostępem do wyników badań i analiz statystycznych prezentowanych przez statystykę publiczną;
  • podmioty gospodarcze (sfera biznesowa) - przedsiębiorcy wykorzystujący do swojej działalności operacyjnej i strategicznej dane o charakterze statystycznym i/lub przestrzennym;
  • klienci instytucjonalni (sfera publiczna) - administracja publiczna i inne instytucje korzystające z dostępu do danych statystyki publicznej. Do tej grupy zalicza się jednostki administracji rządowej, samorządowej, jak i jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, szkoły i placówki oświatowe;
  • statystyka publiczna - pracownicy resortu, którzy będą wykorzystywać system w pracach związanych z opracowaniem wyników badań statystycznych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na "O projekcie".
 

30 listopada br. odbędzie się konferencja promująca projekt WROTA STATYSTYKI i jego produkty. Będzie to okazja do zaprezentowania i zapoznania się z produktami powstałymi w ramach realizacji projektu. W gronie ekspertów i praktyków uczestnicy zapoznają się z innowacyjnymi rozwiązaniami, które przygotowaliśmy dla naszych odbiorców.
 


Projekt WROTA STATYSTYKI jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Wartość Projektu: 39.151.402,44 zł (w tym dofinansowanie Projektu z budżetu środków europejskich: 33.133.831,88 zł) - zgodnie z aneksem nr POPC.02.03.01-00-0077/19-06 do Porozumienia nr POPC.02.03.01-00-0077/19-00.

Do góry

Newsletter