Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.02.2016

Opublikowano w:
M.P.2016.174

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  16  lutego 2016 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r.


Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 i 2199) oraz w związku z art. 110 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2015 r. wyniosło 3408,62 zł , a w drugim półroczu 2015 r. wyniosło 3490,41 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34.

Archiwum

Do góry

Newsletter