Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.05.2010

Opublikowano w:
M.P. Nr 42, poz. 608

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.

 

Ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2010 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 


Lp.


Województwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)

1

2

3

1

 dolnośląskie

3 305,95

2

 kujawsko-pomorskie

2 887,12

3

 lubelskie

2 955,73

4

 lubuskie

2 846,46

5

 łódzkie

3 002,94

6

 małopolskie

3 171,08

7

 mazowieckie

4 371,01

8

 opolskie

3 054,79

9

 podkarpackie

2 826,83

10

 podlaskie

2 975,76

11

 pomorskie

3 385,74

12

 śląskie

3 490,00

13

 świętokrzyskie

2 925,09

14

 warmińsko-mazurskie

2 823,23

15

 wielkopolskie

3 103,92

16

 zachodniopomorskie

3 101,31

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844,z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

Do góry

Newsletter