Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2008 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.05.2008

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwach w pierwszym kwartale 2008 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm1) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2008 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 maja 2008 r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2008 r., kształtowała się następująco:

 

Lp.

Województwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)

1

2

3

1

 dolnośląskie

2978,50

2

 kujawsko-pomorskie

2589,30

3

 lubelskie

2577,68

4

 lubuskie

2563,04

5

 łódzkie

2621,35

6

 małopolskie

2834,67

7

 mazowieckie

3997,81

8

 opolskie

2770,12

9

 podkarpackie

2461,16

10

 podlaskie

2642,69

11

 pomorskie

3093,90

12

 śląskie

3146,66

13

 świętokrzyskie

2605,72

14

 warmińsko-mazurskie

2514,85

15

 wielkopolskie

2791,97

16

 zachodniopomorskie

2774,61

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844.

Do góry

Newsletter