Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.04.2012

Opublikowano w:
M.P.2012.247

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w I kwartale 2012 r.


Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i 251.

Do góry

Newsletter