Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania i rozwój(B+R). Innowacyjność. Społeczeństwo informacyjne(ICT)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dział prezentujący badania prowadzone w celu zwiększenia zasobów informacyjnych o wynikach badań naukowych i pracach rozwojowych, działalności innowacyjnej oraz wykorzystywaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Determinanty sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw
23.06.2022
2 Publikacja Wypracowanie metodologii oraz badanie stopnia dostosowania wybranych przedsiębiorstw do wymogów gospodarczych, jakie stawia czwarta fala rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0)
26.08.2020
3 Publikacja Badanie przedsiębiorstw nieinnowacyjnych
01.03.2019
4 Publikacja Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sektorów intensywności B+R
01.03.2019
5 Publikacja Poprawa precyzji badań i oszacowania wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie próby badawczej oraz wykorzystanie technik CAWI/CAII
01.03.2019
6 Publikacja Badanie innowacji w wybranych jednostkach administracji publicznej
01.03.2019
7 Publikacja Pozyskanie wskaźników z zakresu e-administracji w celu wsparcia systemu programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020
13.02.2019
8 Publikacja Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP
13.02.2019
9 Publikacja Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów (NTS 3) (POPT 2007-2013)
31.12.2013
10 Publikacja Pozyskanie wskaźników z zakresu e-administracji w celu wsparcia systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (POPT 2007-2013)
31.12.2013
11 Publikacja Zdefiniowanie zakresu podmiotowego sektora ICT oraz opracowanie danych sektora ICT na poziomie kraju i województw (NTS 2) (POPT 2007-2013)
31.12.2013
12 Publikacja Badanie infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej oraz współpracy jednostek naukowych, przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytutów badawczych oraz innych jednostek dysponujących infrastrukturą badawczą na poziomie NTS 2 (POPT 2007-2013)
31.12.2013
13 Publikacja Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach (POPT 2007-2013)
31.12.2013
14 Publikacja Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie województw (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (POPT 2007-2013)
31.12.2013
Do góry

Newsletter