Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym w świetle danych Narodowego Spisu Powszech

Przestawione poniżej dane dotyczą społeczności mniejszościowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141). Liczebności poszczególnych zbiorowości naliczono na podstawie rezultatów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 według kryteriów zawartych w ww. ustawie.

  1. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym w województwach według danych NSP 2002
  2. Mniejszości według województw, powiatów i gmin w 2002 r.
  3. Wykaz gmin, w których nie mniej niż 20% mieszkańców należy do mniejszości narodowych lub etnicznych albo posługuje się językiem regionalnym, opracowany na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002


Objaśnienia znaków umownych:

(-) zjawisko nie wystąpiło
(.)  zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
x    wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe
„w tym” oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
#  oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej      

Do góry

Newsletter