Pod patronatem Eurostatu od kilku lat rozwija się inicjatywa European Master in Official Statistics (EMOS). Wśród celów EMOS można wymienić wykształcenie wysoko kwalifikowanej kadry, przygotowanej do pracy na poziomie europejskim – nie tylko dla służb statystycznych, ale też do zarządzania w warunkach dynamicznie zmieniających się możliwości informacyjnych i technik informatycznych. EMOS stawia sobie również za cel zmniejszenie luki kompetencyjnej absolwentów uczelni w zakresie umiejętności wykorzystywania informacji statystycznej w gremiach podejmujących istotne decyzje społeczne, gospodarcze i polityczne, a także pogłębienie i rozszerzenie współpracy międzynarodowej między instytucjami, zacieśnienie współdziałania statystyki publicznej i uczelni oraz wyrównanie wiedzy i szans wśród państw Unii Europejskiej.

Realizacja powyższych celów projektu opiera się na uzupełnieniu istniejących kierunków studiów magisterskich (głównie ekonomicznych) o dodatkową ścieżkę programową poświęconą zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą statystyką. Projekt jest prowadzony w ramach ścisłej współpracy ośrodków akademickich z urzędami statystycznymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Bezpośrednim efektem tej współpracy są między innymi staże studenckie, tzw. szkoły letnie, warsztaty oraz seminaria (np. webinaria).

Idea projektu EMOS wynika z zapotrzebowania rynku pracy na profesjonalne kadry służb statystycznych. Takie potrzeby zgłaszają urzędy i instytuty statystyczne oraz inne organizacje uprawnione do prowadzenia badań statystycznych i zarządzania systemami statystyki publicznej. Udział polskich uczelni w projekcie przyniesie korzyści nie tylko dla statystyki publicznej, ale również w istotnym zakresie wzbogacił ich ofertę edukacyjną.

Warunkiem przystąpienia uczelni do projektu jest złożenie wniosku aplikacyjnego i uzyskanie pozytywnej oceny przyznawanej przez Radę EMOS w ramach tzw. rundy aplikacyjnej (Call for applications).


WAŻNE: Trzecia runda aplikacyjna trwa do 30 czerwca 2018 r.


W załączeniu szczegółowy materiał dotyczący projektu EMOS. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Jackiem Kowalewskim (), dyrektorem Urzędu Statystycznego w Poznaniu, który koordynuje działania związane z EMOS w ramach statystyki publicznej. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami na: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos_en