Od 15 do 20 lipca br. w Tokio odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna wraz z wystawą, na której 30 państw przedstawiło 385 produktów wydanych od 2017 roku. Przy okazji wystawy odbył się konkurs na najlepsze publikacje/produkty. Jury konkursowe, powołane przez władze Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej przyznało Głównemu Urzędowi Statystycznemu 3. nagrodę w kategorii edukacyjne produkty kartograficzne za podręcznik pt. Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych (opracowany i wydany w 2017 r.).

Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna została podzielona na 7 sekcji: mapy (wystawiono 224 mapy z 30 państw), mapy nawigacyjne (25 z 9 państw), atlasy (41 z 20 państw), produkty cyfrowe (38 z 14 państw), serwisy cyfrowe (5 z 4 państw), edukacyjne produkty kartograficzne (29 z 14 państw) oraz inne produkty kartograficzne (23 z 13 państw).

Polska na wystawę przekazała 10 publikacji: 5 map, 2 atlasy, w tym opracowany i wydany przez Główny Urząd Statystyczny „Atlas statystyczny Polski” oraz 3 edukacyjne produkty kartograficzne, w tym opracowany i wydany przez Główny Urząd Statystyczny podręcznik „Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych”.

Na stronie Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA) zamieszczone zostały pełne wyniki konkursu na publikacje i produkty kartograficzne wystawione w ramach Międzynarodowej Wystawy Kartograficznej odbywającej się w trakcie Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Tokio: https://icaci.org/recipients-of-the-ica-map-awards-2019/