Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem

Nazwa angielska: Non-dwelling inhabited space

Definicja:

Pomieszczenie nieprzeznaczone do celów mieszkalnych i zamieszkane tymczasowo, obiekt ruchomy lub inne pomieszczenie, które w czasie spisu jest jedynym miejscem zamieszkania osoby objętej spisem.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do tej kategorii zalicza się:

1) Pomieszczenie nieprzystosowane do celów niemieszkalnych i zamieszkane tymczasowo (np.: strych, pralnia, suszarnia), obiekt ruchomy (np.; barakowóz, przyczepa kempingowa, barka) lub inne pomieszczenie, które jest jedynym miejscem zamieszkania osoby lub grupy osób;
2) Pomieszczenie znajdujące się w budynku mieszkalnym lub innym (biurowym, handlowym, gospodarskim, inwentarskim), które zostało wybudowane do innych celów niż mieszkalne i które nie zostało także do celów mieszkalnych przystosowane, ale wskutek wyjątkowych okoliczności, np. klęski żywiołowej, spalenia się mieszkania lub innych przyczyn - jest tymczasowo zamieszkane przez osoby (ę) tworzące gospodarstwo domowe; np.: strych, pralnia, suszarnia, garaż, pomieszczenie inwentarskie lub gospodarcze (stajnia, obora, stodoła),
3) Pomieszczenie pół-trwałe, wzniesione do zamieszkania w nim rodziny lub pojedynczej osoby, z założenia przez ograniczony czas - zwykle kilku lat, np. do czasu postawienia nowego, trwałego domu (np.: kontenery lub baraki wzniesione dla osób dotkniętych klęską żywiołową - dla powodzian i pogorzelców) oraz budynki tymczasowe wzniesione do zamieszkania w nim rodziny po zburzeniu starego domu do czasu wybudowania nowego,
4) Pomieszczenie prowizoryczne (np.: szopa, komórka, chata, wzniesione z przeznaczeniem do czasowego zamieszkania rodziny lub pojedynczej osoby bądź wzniesione do innych celów), będące wskutek różnych okoliczności, jedynym miejscem zamieszkania jednej lub większej liczby osób tworzących gospodarstwo domowe,
5) Obiekt ruchomy, czyli obiekt nie związany trwale z gruntem (np. barakowóz, wagon kolejowy, przyczepa kempingowa, barka, jacht), będący miejscem zamieszkania jednej lub większej liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, w związku z charakterem ich pracy lub przyjętym trybem życia bądź z sytuacją losową.


Źródło definicji:
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
  Miejsce publikacji: Dz.U. 2021 poz. 1143
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  Miejsce publikacji: L 218/14
 • Zalecenia sformułowane podczas Konferencji Statystyków Europejskich w kwestii Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań zaplanowanego na rok 2020
  Autor: UN - United Nations
  Miejsce publikacji: Nowy Jork i Genewa

Dziedzina:
Nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Andrusiuk
e-mail:
Do góry

Newsletter