Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Syntetyczny bilans energii

Nazwa angielska: Synthetic energy balance

Definicja:

Zbiorczy bilans paliw i energii uwzględniający źródła przychodu i główne kierunki rozdysponowania nośników energii wg sposobu ich użytkowania w gospodarce narodowej. Obliczany jest według wzoru: B = Pb + O + I - E - Zo [ Zp + Zb] + / - S, gdzie: B -syntetyczny bilans energii, Pb - produkcja wytworzona, O - odzysk energii, I - import nośników energii, E - eksport nośników energii, Zo - zużycie ogółem nośników energii, Zp - zużycie na wsad przemiany energetycznej, Zb - zużycie bezpośrednie nośników energii, S - straty i różnice bilansowe nośników energii.


Źródło definicji:
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 298 z 7.11.2008, str. 9—19
  • Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Grażyna Berent-Kowalska
e-mail:
Do góry

Newsletter