Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Straty i różnice bilansowe nośników energii

Nazwa angielska: Losses and statistical difference energy commodities

Definicja:
Wielkość obejmująca "straty transportu i magazynowania" oraz "różnice bilansowe" dla poszczególnych nośników energii. Straty te powstają w wyniku różnic w wielkościach ich podaży oraz zużycia. Nie obejmują one strat u odbiorców końcowych, które zalicza się do zużycia bezpośredniego. Wielkość ta obliczana jest według wzoru: S = Ep - U, gdzie: S - straty i różnice bilansowe, Ep - energia pierwotna, U - uzysk energii.

Źródło definicji:
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 298 z 7.11.2008, str. 9—19
  • Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Grażyna Berent-Kowalska
e-mail:
Do góry

Newsletter