Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

Nazwa angielska: Price index of construction and assembly production

Definicja:

Obliczany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów robót (ok. 3,5 tys. w miesiącu) realizowanych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 400 w roku) zaliczane do sekcji "Budownictwo" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją objęto ceny skalkulowane na podstawie aktualnej bazy kosztowo-cenowej badanych jednostek według powszechnie stosowanych zasad kalkulacji cen produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki cen na szczeblu przedsiębiorstwa obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej stanowi struktura sprzedaży zrealizowanej w roku bazowym przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Rok bazowy ulega zmianie raz na 5 lat, np. 2010, 2015. System ten uwzględnia zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.


Źródło definicji:
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
 • Portal informacyjny GUS
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: Obszar tematyczny – ceny.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 2014 r.

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Ceny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Handlu i Usług
e-mail:
Do góry

Newsletter