Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wynagrodzenia bezosobowe

Nazwa angielska: Impersonal wages and salaries

Definicja:

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wynagrodzenia (z wyjątkiem honorariów) wypłacane:

1) na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

2) na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, np. biegłym w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym i administracyjnym, za czynności arbitrów,

3) osobom fizycznym za udział w komisjach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,

4) radcom prawnym z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej,

5) członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji,

6) pozaetatowym członkom samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach oraz wynagrodzenia ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.


Źródło definicji:
  • Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Malgorzata Saroska
e-mail:
Do góry

Newsletter