Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wody powierzchniowe

Nazwa angielska: Surface water

Definicja:

Oznaczają wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych (tj. wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu); wody przejściowe i wody przybrzeżne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan chemiczny zaliczyć można do nich również wody terytorialne.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wody powierzchniowe śródlądowe dzieli się na:

1. płynące

  • w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,
  • znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,
  • znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;

2. stojące

  • znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi.

Źródło definicji:
  • dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Stan i ochrona środowiska

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska
e-mail:
Do góry

Newsletter