Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Globalna produkcja rolna

Nazwa angielska: Global agricultural output

Definicja:

W Rachunkach Ekonomicznych Rolnictwa (RER) zgodnie z metodologią Eurostatu (Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie) globalna produkcja rolna również obejmuje całą produkcję rolniczą niezależnie od sektora, w którym została wytworzona. RER wykorzystują dane z globalnej produkcji rolniczej dotyczące produkcji roślinnej: skupu, sprzedaży targowiskowej, samozaopatrzenia, zużycia produkcyjnego i przyrostu zapasów. Podobnie w przypadku produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące importu i eksportu produkcji zwierzęcej.

W RER, globalna produkcja rolna reprezentuje sumę produkcji wszystkich produktów rolnych (wyłączając produkcję na cele zużycia pośredniego w ramach tej samej jednostki) plus produkcja wykorzystana jako zużycie pośrednie w ramach tej samej jednostki, pod warunkiem, że ta produkcja globalna dotyczy dwu różnych działalności podstawowych (jak produkty roślinne przeznaczone na pasze dla zwierząt).

W przypadku produkcji roślinnej występujące różnice w porównaniu z globalną produkcją rolniczą wynikają m.in z pomniejszania produkcji globalnej w RER o straty i nasiona.

Zgodnie z metodologią rachunków produkcja globalna RER uwzględnia również wartość drugorzędnej niewyodrębnionej działalności nierolniczej, której kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji oraz rolniczą produkcję usługową.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2004, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 290)

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Elżbieta Zbrzeska
e-mail:
Do góry

Newsletter