Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pozwolenie wodnoprawne

Nazwa angielska: Water legal permit

Definicja:

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1.Usługi wodne;

2.Szczególne korzystane z wód;

3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

4. Rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5. Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

6. Wykonanie urządzeń wodnych;

7. Regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

8. Zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunku przepływu wód;

9. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

10. Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) nowych obiektów budowlanych.

2. Gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

Dziedzina:
Stan i ochrona środowiska

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Jarosław Hejne
e-mail:
Zmiany w opisie pojęcia:
Do góry

Newsletter