Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkcja sprzedana budownictwa

Nazwa angielska: Sold production of construction

Definicja:

Podstawowy miernik działalności gospodarczej jednostek gospodarczych zaliczonych według PKD2007 do sekcji F. Produkcja sprzedana budownictwa dotyczy całokształtu działalności podmiotu gospodarczego, tj. zarówno działalności budowlanej, jak i niebudowlanej. Wartość wyrażona w bieżących cenach bazowych tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, a łącznie z wartością otrzymanych dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

W przypadku produkcji budowlano-montażowej (działalność budowlana) nie występują dotacje do produktów oraz podatek akcyzowy.
Wartość produkcji sprzedanej obejmuje:
1. Wartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów (niezależnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty), tj.:
- wyrobów gotowych, półfabrykatów i części własnej produkcji,
- wykonanych usług oraz robót, w tym także budowlano-montażowych wykonanych siłami własnymi (tj. bez podwykonawców),
- prac naukowo-badawczych,
- prac projektowych, geodezyjno-kartograficznych,
wynikającą z przemnożenia ilości sprzedanych wyrobów i usług przez jednostkową cenę sprzedaży korygowaną o należne dopłaty, udzielone rabaty, bonifikaty, opusty lub umowne kwoty należne z tytułu sprzedaży wyrobów i usług, bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Wartość produktów wytworzonych niezaliczanych do sprzedaży, traktowanych na równi ze sprzedażą, tj. wartość:
- własnych wyrobów przekazanych do własnych punktów sprzedaży detalicznej, jak również do własnych zakładów gastronomicznych i do własnych hurtowni,
- wykonanych świadczeń na rzecz funduszu świadczeń socjalnych,
- wykonanych i przekazanych wyrobów i usług własnej produkcji na powiększenie wartości własnych środków trwałych,
- nieodpłatnie przekazanych wyrobów i usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,
- przekazanych wyrobów i usług na potrzeby osobiste podatników i pracowników oraz,
- darowizny wyrobów i świadczonych usług bez pobrania zapłaty.
3. Zryczałtowaną odpłatność agenta za powierzone mu prowadzenie działalności gospodarczej, użytkowanie środków trwałych itp., na podstawie umowy (zlecenia) zawartej z agentem; w przypadku umowy agencyjnej - pełne przychody agenta.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Dziedzina:
Działalność budowlana

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Agnieszka Nocko
e-mail:
Do góry

Newsletter