Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Nazwa angielska: Conditions of development and spatial management

Definicja:

Warunki wydaje się w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trybie rozprawy administracyjnej (bez procedur sporządzenia planu lub partycypacji). Są one ustalone decyzją administracyjną wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydaną na wniosek osoby lub instytucji zamierzającej dokonać trwałych zmian w użytkowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym lub zabudowie terenu. Warunki poprzedzają pozwolenie na budowę. Decyzja określa rodzaj inwestycji, warunki wynikające z przepisów szczególnych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony osób trzecich. Gminne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie stanowi podstawy prawnej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Alina Bieńkowska
e-mail:
Do góry

Newsletter