Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Aktywa

Nazwa angielska: Assets

Definicja:

Aktywa stanowią powstały w wyniku dokonanych w przeszłości operacji zbiór przydatnych gospodarczo, kontrolowanych przez jednostkę składników majątkowych (zasobów), o wiarygodnie ustalonej wartości, które według oczekiwań przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. Aktywa bilansu dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Od 1 stycznia 2016 r. aktywa obejmują także należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały (akcje) własne.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Jedna z dwóch części bilansu (druga część to pasywa).

Aktywa dzielą się na:

A. Aktywa trwałe, w skład których wchodzą: wartości niematerialne i prawne; rzeczowe aktywa trwałe; należności długoterminowe; inwestycje długoterminowe; długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. Aktywa obrotowe, w skład których wchodzą: zapasy; należności krótkoterminowe; inwestycje krótkoterminowe; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

C. Nalezne wpłaty na kapitał podstawowy

D. Udziały (akcje) własne


Źródło definicji:
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)
 • Encyklopedia rachunkowości
  Autor: Klimas Mieczysław
  Miejsce publikacji: Poltext, Warszawa
 • Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Lucyna Słomska
e-mail:
Do góry

Newsletter