Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Baza Jednostek Statystycznych

Nazwa angielska: Business Register

Definicja:

To statystyczny rejestr przedsiębiorstw. Głównym celem jego funkcjonowania jest zapewnienie informacji służących tworzeniu operatów do wszystkich badań statystycznych realizowanych przez statystykę publiczną dotyczących działalności podmiotów z wyłączeniem badań obejmujących gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne. Zawiera wszystkie typy jednostek podlegających obserwacjom statystycznym, zapewnia identyfikację jednostek uczestniczących w badaniach, posiada atrybuty opisujące podmioty niezbędne do nakładania obowiązków sprawozdawczych i wspierające prezentację wyników, stanowi podstawę analizy statystycznej dotyczącej populacji i demografii przedsiębiorstw, podlega cyklicznej aktualizacji z różnych dostępnych źródeł, zapewnia obsługę wszystkich badań jednostek poprzez Portal Sprawozdawczy.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Podstawą prawną utworzenia Bazy Jednostek Statystycznych (BJS) jest art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami), który uprawnia statystykę publiczną do wykorzystywania danych indywidualnych zgromadzonych w badaniach statystycznych statystyki publicznej do tworzenia operatu do badań statystycznych prowadzonych przez jej służby. Ponadto BJS spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008r. ustanawiającym wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 6). Zakres przedmiotowy BJS obejmuje jednostki prawne (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych), jednostki lokalne (zarejestrowane w REGON), jednostki lokalne umowne (nazywane jednostkami lokalnymi rodzaju działalności) są podmiotami badań statystycznych, przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 327 z 17.12.2019, str. 1)
  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.)

Dziedzina:
Operaty statystyczne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Grzegorz Krawczyński
e-mail:
Do góry

Newsletter