Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkcja dóbr zaopatrzeniowych

Nazwa angielska: Production of intermediate goods

Definicja:

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkujących głównie surowce, półfabrykaty lub wyroby gotowe, służące w swej przeważającej części celom dalszej produkcji. Jest to jedno z 5 głównych grupowań przemysłowych (MIGs).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do grupy tej zalicza się:

- górnictwo rud metali,

- pozostałe górnictwo i wydobywanie,

- działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie,

- wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych, produkcję gotowych paszy i karmy dla zwierząt,

- przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych, produkcję tkanin, wykończanie wyrobów włókienniczych,

- produkcję wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcję wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

- produkcję papieru i wyrobów z papieru,

- produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych (z wyjątkiem produkcji mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych),

- produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

- produkcję wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

- produkcję metali,

- kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgię proszków, obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; obróbkę mechaniczną elementów metalowych, produkcję wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia oraz produkcję pozostałych gotowych wyrobów metalowych,

- produkcję elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, produkcję magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,

- produkcję urządzeń elektrycznych (z wyjątkiem produkcji sprzętu gospodarstwa domowego).


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Kaczorowska
e-mail:
Do góry

Newsletter