Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkcja dóbr inwestycyjnych

Nazwa angielska: Production of capital goods

Definicja:

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkujących głównie maszyny i urządzenia, których przeważającym przeznaczeniem jest zastosowanie w procesach produkcji. Jest to jedno z 5 głównych grupowań przemysłowych (MIGs).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do grupy tej zalicza się:

- produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych, produkcję zbiorników, cystern i pojemników metalowych, produkcję wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą; produkcję broni i amunicji,

- produkcję komputerów i urządzeń peryferyjnych, produkcję sprzętu (tele) komunikacyjnego, produkcję instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, produkcję zegarów i zegarków oraz produkcję urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,

- produkcję maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

- produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

- produkcję statków i łodzi, produkcję lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, produkcję statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn oraz produkcję wojskowych pojazdów bojowych,

- produkcję urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

- naprawę, konserwację i instalowanie maszyn i urządzeń.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3-6)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Przedsiębiorstw
e-mail:
Do góry

Newsletter