Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Praca przewozowa przy przewozie pasażerów transportem autobusowym

Nazwa angielska: Passenger-kilometres by road transport

Definicja:
Suma prac przewozowych wykonanych przy przewozie pasażerów z biletami jednorazowymi, miesięcznymi i innymi wieloprzejazdowymi oraz przy przewozach pracowniczych (szkolnych) na podstawie umów z zakładami pracy (gminami) i przewozach pozostałych (np. wycieczkowych).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
1. Dla przewozów pasażerów z biletami jednorazowymi pracę przewozową ustala się dzieląc sumę wpływów uzyskanych z tytułu przewozów w ramach poszczególnych rodzajów ruchu (podmiejski, międzymiastowy normalny i międzymiastowy pospieszny) przez średnią stawkę taryfową za 1 pasażerokilometr ustaloną dla danego rodzaju ruchu po uprzednim pomniejszeniu tej stawki o 7% (zmniejszenie stawki uzasadnione jest tym, że część pasażerów korzysta z biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów). 2. Dla przewozów pasażerów z biletami miesięcznymi i innymi wieloprzejazdowymi pracę przewozową ustala się dzieląc sumę wpływów uzyskanych z tytułu tych przewozów przez średnią stawkę taryfową za 1 pasażerokilometr obliczoną dla każdego rodzaju biletów oddzielnie. 3. Dla przewozów z biletami rocznymi i dla przejazdów bezpłatnych dla każdej relacji - liczbę wpisanych w diagramach pasażerów korzystających z biletów rocznych i bezpłatnych mnoży się przez długość (w km) danej relacji. 4. Dla przewozów pracowniczych wykonanych na podstawie umów z zakładami pracy pracę przewozową oblicza się jako sumę pasażerokilometrów wykonanych w poszczególnych relacjach przewozu, przy czym liczbę pasażerokilometrów wykonanych w określonej relacji przewozu oblicza się jako iloczyn danej relacji (w km) i liczby kart przejazdu wydanych w danym okresie przez średnią liczbę przejazdów jednego pasażera w tym okresie. 5. Dla przewozów wycieczkowych pracę przewozową oblicza się mnożąc liczbę miejsc pasażerskich w autobusach użytych do przewozu w danym kursie wycieczkowym (przyjętych umownie jako liczba przewiezionych pasażerów) przez przebieg (w km) wykonany przez ten tabor.

Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność transportowa, poczta

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Bożena Stochniałek
e-mail:
Do góry

Newsletter