Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym

Nazwa angielska: Building permit and registration with a construction project

Definicja:

Pozwolenie na budowę jest to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Na podstawie ustawy z dnia 20 II 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 443) w zakresie określonych inwestycji inwestorzy mogą dokonać zgłoszenia z projektem budowlanym zamiast wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych.


Źródło definicji:
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 281 z 12.10.2006, str. 15, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Miejsce publikacji: (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.)
 • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: -

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Działalność budowlana

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Słomka
e-mail:
Do góry

Newsletter