Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Grunty zadrzewione i zakrzewione

Nazwa angielska: Wooded and shrub land

Definicja:

Grunty porośnięte roślinnością leśną, których powierzchnia jest mniejsza od 0,1000 ha, a także:

a) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,
b) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,
c) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,
d) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów,
e) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami,
g) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi,
h) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy.


Źródło definicji:
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    Miejsce publikacji: (Dz. U. 2021 poz. 1390)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Stan i ochrona środowiska

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Emilia Gorzkowska
e-mail:
Do góry

Newsletter