Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej

Nazwa angielska: Producer price indices for business services

Definicja:

Opracowywane są na podstawie kwartalnego badania cen reprezentantów usług świadczonych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność związaną z obsługą działalności gospodarczej w zakresie wybranych klas sekcji J, L, M i N wg PKD. Obserwacją objęto ceny producentów wybranych usług świadczonych na terenie kraju oraz poza granicami kraju, przedsiębiorstwom lub osobom reprezentującym przedsiębiorstwo, instytucjom publicznym a także konsumentom indywidualnym. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie geometryczne wskaźników cen reprezentantów. Wskaźniki cen dla wyższych szczebli agregacji obliczane są przy wykorzystaniu formuły Laspeyres'a tj. jako średnie ważone wskaźników cen agregatów niższego szczebla. System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen został opracowany na podstawie danych dotyczących obrotów zrealizowanych w roku bazowym i zmieniany jest raz na pięć lat. Począwszy od danych za pierwszy kwartał 2015 roku, wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności gospodarczej są obliczane przy wykorzystaniu systemu wagowego przygotowanego w oparciu o obroty w roku 2015.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Aktualizacja definicji od 2018 r.

Wskaźniki opracowywane są na podstawie kwartalnego badania cen reprezentantów usług (ok. 4,8 tys. w kwartale) świadczonych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 1,6 tys. w kwartale).


Źródło definicji:
  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15)

Dziedzina:
Ceny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Cebula
e-mail:
Do góry

Newsletter