Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Uprawniony do głosowania

Nazwa angielska: Entitled to vote

Definicja:

Osoba ujęta w spisie wyborców, której prawa wyborcze uszczegółowione są w art. 10 Kodeksu wyborczego.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski, które zapewnia możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź referendum. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat i prawo to nie zostało im odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych, ubezwłasnowolnienie) bądź orzeczeniem Trybunału Stanu (pozbawienie praw wyborczych). Prawo to przysługuje także pełnoletnim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (pod warunkiem stałego zamieszkiwania w Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli zostali ujęci w stałym rejestrze wyborców) oraz w wyborach do rad gmin (pod warunkiem stałego zamieszkiwania na obszarze działania tej rady) o ile nie zostali pozbawieni praw wyborczych w kraju pochodzenia. W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
    Miejsce publikacji: Dz. U. z 2016 r. poz. 400

Dziedzina:
Organizacja państwa, samorząd terytorialny

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Teresa Kałuża-Jurczyńska
e-mail:
Do góry

Newsletter